Now showing items 1-2 of 2

  • Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole 

    Csonka, Gábor
    Balalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na ...
  • Posouzení homogenity magnetického pole v tomografu 

    Hrach, Petr
    Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí, jejími zobrazovacími technikami, měřením magnetické indukce a posouzením homogenity magnetického pole pomocí měřící sondy. Je zde uveden základní fyzikální popis chování ...