Now showing items 1-2 of 2

  • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

    Valchář, Vít
    Tato práce se zabývá detekcí a následně mapováním pohybu osob z videozáznamu. Nejprve jsou popsány metody detekce v obraze a následně jejich využití v reálné aplikaci. Výstupem práce jsou dvě aplikace, jedna pro detekci ...
  • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

    Mokrá, Radka
    Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...