Now showing items 1-2 of 2

  • Stability of Thin-Walled Beams with Lateral Continuous Restraint 

    Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015-07-03)
    Metal beams of thin-walled cross-sections have been widely used in building industry as members of load-bearing structures. Their resistance is usually limited by lateral torsional buckling. It can be increased in case a ...
  • Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje 

    Pokorný, Jan
    Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí zejména na hydrodynamickém tlakovém poli ...