Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické animace metod řešení úloh 

    Macek, Jiří
    Pro automatizované řešení problémů výpočetní technikou se používají různé implementace umělé inteligence. Tato práce se zabývá  některými typickými metodami, popisuje jejich vlastnosti, porovnává je a uvádí  možný způsob ...
  • Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (vlákna) 

    Weigner, Martin
    Práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího. Problém je řešen nejprve sériovým přístupem na čtyřech algoritmech, aby byly posléze vybrány dva, které jsou převedeny do paralelního provedení. V závěru jsou shrnuty ...