Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

    Vidlák, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
  • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

    Vidlák, Michal
    Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...