Now showing items 1-2 of 2

  • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

    Malá, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
  • Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

    Vaverka, Jakub
    Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další ...