Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace metod rychlého prototypování ve slévárenství 

  Krejčí, Zbyněk
  Tato práce se zabývá praktickou aplikací rychlého prototypování ve slévárenství. Je rozdělena na dvě části. V první části je uveden přehled nejvýznamnějších metod rychlého prototypování , jejich principy, hlavní výhody a ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Urbanovský, Jan
  Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Karafa, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek ...
 • Těhlice formulového vozu z hliníkové slitiny 

  Doležal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odlévané těhlice pro vůz Formule Student Dragon X. Na základě rešerše je zvolena vhodná technologie odlévání. Poté je proveden konstrukční návrh a pevnostní výpočet. Hlavním kritériem ...
 • Výroba odlitku hlavy válce pro renovaci motoru Jawa 50 

  Pastyřík, Petr
  Tato práce se zabývá výrobou odlitku hlavy válce pro renovaci motoru Jawa 50. Na základě literární studie vhodných slévárenských technologií a využití 3D tisku ve slévárenství byla navržena technologie výroby odlitku a ...
 • Výroba odlitku páčkové pojistky pro hadicovou spojku 

  Tvrdoň, Tomáš
  První část této bakalářské práce je teoretická a je zaměřena na výrobu odlitků pomocí netrvalých forem. Najdeme zde základní členění forem a následně jsou popsány pískové a keramické formy. Druhá, praktická část, přibližuje ...