Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor a řešitel hry sudoku 

    Polínková, Eliška
    Tato práce pojednává o způsobech generovaní a řešení hry Sudoku. Popisuje možné přístupy k problému řešení, a to: využití logických metod a využití metod prohledávání stavového prostoru. Praktickou část této práce tvoří ...
  • Grafické animace metod řešení úloh 

    Macek, Jiří
    Pro automatizované řešení problémů výpočetní technikou se používají různé implementace umělé inteligence. Tato práce se zabývá  některými typickými metodami, popisuje jejich vlastnosti, porovnává je a uvádí  možný způsob ...