Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb 

    Mík, Petr
    Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce ...
  • Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven 

    Švedová, Adriana
    Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále ...