Now showing items 1-7 of 7

 • Emise, jejich měření a principy konstrukce systémů pro jejich snižovaní 

  Thorž, František
  Předmětem bakalářské práce jsou emise vznikající při spalovaní paliva ve spalovacích motorech. Je zde uvedeno složení emisí, přístroje pro měření, metodika samotného měření a problematika jejich snižování. V práci jsou ...
 • Letová měření malých bezpilotních platforem 

  Málek, Ladislav
  Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a ...
 • Návrh a identifikace rozšířeného modelu MEMS gyroskopu 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá metodikou měření parametrů MEMS gyroskopů a stanovením vstupně-výstupního modelu. V úvodu je stručně rozebrán stávající přístup k modelování MEMS gyroskopů a určení jejich parametrů. Druhá část se podrobně ...
 • Nízkoúrovňová měření 

  Roubal, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá metodami a metodikou nízkoúrovňových měření, které aplikuje na měření koncentrace vzdušných iontů. Postupně jsou určovány rozhodující jevy mající vliv na změřenou koncentraci vzdušných iontů a ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Vliv vzduchotechnických zařízení na akustické mikroklima čistých prostorů 

  Jelínek, Ondřej
  Náplní práce je vytvoření systémového opatření pro zabránění šíření a následnému útlumu zvuku v systémech vzduchotechniky obsluhující čisté prostory. Práce prezentuje řešení útlumu hluku jak ve vyšetřovaném prostoru, tak ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...