Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh změny organizační kultury 

  Bukvová, Alena
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy VeSt servis, s.r.o. Cílem práce je analyzovat obsah stávající organizační kultury vybrané firmy, posoudit jej ve vztahu k ...
 • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

  Tesařová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
 • Návrh změny organizační kultury v Domově seniorů Břeclav 

  Bukvová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá tématem organizační kultury a jejím vlivem na efektivnost Domova seniorů Břeclav. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat obsah organizační kultury vybrané organizace a posoudit její obsah ve ...
 • Návrh změny organizační kultury v MFK 

  Houdek, Martin
  Bakalářská práce analyzuje organizační kulturu ve firmě Moravská fekální a kanální. Obsahuje návrhy na změnu stávající organizační kultury, které mají vliv na výkonnost podniku, strategické řízení a ostatní řídící procesy. ...
 • Organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců 

  Zvolánková, Denisa
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura a její vliv na motivaci zaměstnanců v podniku Foreigners.cz, s.r.o. Cílem práce je identifikovat obsah organizační kultury zkoumané společnosti a jeho vliv na ...