Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čech, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti S&K LABEL, spol. s.r.o. v období 2004 - 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky podniku a navrhuje možná řešení, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáková, Simona
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2008-2010. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bujáková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „ Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části své práce definuji cíle ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, David
  Diplomová práce hodnotí úroveň finančního zdraví společnosti s ručením omezeným Železárny Štěpánov. Na teoretický rámec navazuje analytická část, v rámci níž jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy na hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy OK Group a.s. v letech 2010 až 2013. Na základě výsledků provedené finanční analýzou jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pírek, Jiří
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kohoutková, Pavlína
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kindlová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kupcová, Veronika
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2007-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Repecká, Hana
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu v letech 2005-2009. V průběhu zpracování diplomové práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé stránky ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Šikula, Michal
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
 • Návrh změny metody konsolidace u vybraného koncernu 

  Mrkvicová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se konsolidace účetní závěrky skupiny ZAPA beton. Práce obsahuje základní teoretická východiska vztahující se ke konsolidované účetní závěrce. Jsou zde uvedeny důležité ...