Now showing items 1-3 of 3

 • Práškové lakování 

  Strouhal, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je literární studie a celkový popis metody práškového lakování a technologií při ní používaných. Práce se věnuje předúpravě povrchu, práškovým barvám a zařízením, které se při lakování využívají. Na ...
 • Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů na bázi ftalocyaninů 

  Miklíková, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů na bázi ftalocyaninů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Především jsou zde studovány ...
 • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

  Zdražil, Lukáš
  Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...