Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní obrábění nových konstrukčních keramických materiálů 

    Jurán, Antonín
    Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční keramické materiály z hlediska jejich struktury, vlastností, výroby, rozdělení, použití a možnosti efektivního obrábění. Keramické materiály jsou stále častěji používány i v ...
  • Technologie výroby dílu 

    Uličný, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá technologií výroby plastového dílu pro bateriové moduly. První kapitola obsahuje rozbor základních metod obrábění, kde jsou uvedeny obecné informace o technologiích, která firma, ve které ...