Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza variability intronů 

    Kukačková, Hana
    Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...