Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení únosnosti mikropilot různými domácími a zahraničními metodami 

    Tarbajová, Mária
    Práce se zaměřuje na popis různých domácích a zahraničních metod, které lze aplikovat na výpočet únosnosti mikropilot v soudržných a nesoudržných zeminách. Hlavním bodem bakalářské práce je stanovení únosnosti mikropiloty ...
  • Ustálený chod vedení 400 kV 

    Sláma, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...