Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza pokrytí testy JBoss aplikačního serveru 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá analýzou pokrytí kódu testovací sadou aplikačního serveru JBoss. Pro sběr informací o pokrytí kódu byly použity nástroje Emma a Cobertura. Bakalářská práce je rozdělená na dvě hlavní části. První z ...
 • Bezpečnostní analýza síťového provozu pomocí behaviorálních signatur 

  Barabas, Maroš
  Tato práce se zaměřuje na popis aktuálního stavu bádání v detekčních metodách síťových útoků a následně na vylepšení schopnosti detekce specifických útoků vytvořením formálního popisu síťových metrik, které aproximují ...
 • Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu 

  Svoboda, Radek
  Diplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska ...
 • Klasifikace dokumentů podle tématu 

  Oravec, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou dokumentov podľa témy a poskytuje stručný úvod do tejto oblasti výskumu. V prvej časti obsahuje prehľad základných postupov používaných v strojovom spracovaní ...
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Komprimace a analýza digitálních video signálů 

  Grúbel, Michal
  Táto bakalárska práca pojednáva o technických parametroch vybraných komprimačných algoritmov pre komprimáciu videa, a to konkrétne MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 14 a DivX. V rámci nej bol v programe Matlab vytvorený špeciálny ...
 • Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java 

  Sherstobitov, Vladyslav
  Aby bylo možné kontrolovat a zlepšovat kvalitu kódu, musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitavních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které nejlépe reprezentují, jak dobře je zdrojový ...
 • Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java 

  Sherstobitov, Vladyslav
  Pro kontrolu a zlepšovaní kvality zdrojového kódu musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitativních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které reprezentují, jak dobře je zdrojový kód napsán, ...
 • Management Control of Innovative Activities: Research Results from Czech Manufacturing Industry 

  Žižlavský, Ondřej (Tomas Bata University in Zlín, 2015-04-23)
  The paper investigates how owners and/or managers are currently performing innovation activities and simultaneously managing performance and measures they are currently using to facilitate these dimensions. To achieve the ...
 • Metody a metriky pro měření použitelnosti software 

  Stehlíková, Petra
  Práce se zabývá kvalitou softwarových produktů se zaměřením na použitelnost těchto produktů a způsoby jejího měření. Práce shrnuje definice kvality z různých zdrojů a modely kvality dle dostupných standardů. Dále podrobněji ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory ...
 • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

  Tomáš, David
  V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...
 • Shluková analýza signálu EKG 

  Pospíšil, David
  Tato diplomová práce se zabývá použitím některých metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění QRS komplexů podle jejich morfologií na normální a abnormální. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a ...
 • Techniky "level of detail" v knihovně OpenSceneGraph 

  Hupka, Dušan
  Dnešní grafika se neobejde bez neustálé optimalizace technik a výpočtů. Je to způsobeno tím, že nároky na zobrazování scény jsou pořád vyšší. Jednou z technik, která napomáhá optimalizovat scénu jako takovou, je Level of ...
 • Vliv subjektivního vizuálního vnímání na automatické hodnocení vzhledu rozhraní dashboard 

  Hynek, Jiří
  Analýza vlastností uživatelských rozhraní založená na použití metrik a kvantitativních pravidel grafického designu se zdá být slibným přístupem pro automatické hodnocení vizuální kvality uživatelských rozhraní. Přestože ...
 • Vyhlazování polygonálních modelů 

  Nečas, Ondřej
  Výsledek digitalizace povrchu trojrozměrného tělesa ovlivňuje mnoho faktorů. Na povrchu digitalizovaného tělesa se může objevit řada různých artefaktů. Odlišnosti od originálu jsou způsobeny rozlišením zařízení nebo jeho ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...