Now showing items 1-9 of 9

 • Detekce plagiátů programových kódů 

  Nečadová, Anežka
  Práce uvádí definice pojmu plagiátorství a zaměřuje se především na řešení tohoto problému na akademické půdě. Hlavním tématem je detekce plagiátu. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky procesu detekce a zvláštní pozornost ...
 • Dynamická metrika v OSPF sítích 

  Mácha, Tomáš
  Masivní vývoj Internetu vedl ke zvýšeným požadavkům na spolehlivou síťovou infrastrukturu. Efektivita komunikace v síti závisí na schopnosti směrovačů určit nejlepší cestu pro odesílání a přeposílání paketů ke koncovému ...
 • Komprimace a analýza digitálních video signálů 

  Grúbel, Michal
  Táto bakalárska práca pojednáva o technických parametroch vybraných komprimačných algoritmov pre komprimáciu videa, a to konkrétne MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 14 a DivX. V rámci nej bol v programe Matlab vytvorený špeciálny ...
 • Metoda BSC (Balanced scorecard) a možnosti aplikace do IT oblasti 

  Navrátilová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá využitím metody Balanced Scorecard. Metoda měří výkonnost podniku pomocí finančních i nefinančních ukazatelů, které jsou podstatné pro zvýšení výkonu a efektivnosti. V práci je uveden přehled ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

  Tomáš, David
  V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...
 • Sofistikované metody pro kontrolu elektronických textů 

  Flégl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou plagiátorství zdrojových kódů a textových dokumentů. Naším cíle je popsat známé metody, seznámit se s komerčními programy a vytvořit vlastní program na odhalování plagiátů. V úvodu ...
 • Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu směrovacích protokolů a metriky. Je zde popsán obecný pohled na tyto sítě a jejich srovnání s IP sítěmi. Dále jsou popsány některé skupiny protokolů ...
 • Výkonnost IP provozu 

  Bednář, František
  Diplomová práce „Výkonnost IP provozu“ je zaměřena na testování provozu v IP sítích. V teoretické části je vysvětlena problematika směrování v autonomních systémech. V práci je podrobněji popsán protokol OSPF. Práce se ...