Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh synchronního motoru s permanetními magnety 

    Pavláček, Jan
    Tato práce je zaměřena na návrh synchronního motoru s permanentními magnety. Jsou zde popsány základní vlastnosti synchronních motorů, permanentních magnetů a možnosti konstrukce. Práce je seřazena od obecného popisu, ...
  • Studium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru 

    Holub, Matyáš
    Diplomová práce se zabývá studiem vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru. Pro experiment byla vybrána běžná ocel DC01 a korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 (1.4301) s různými tloušťkami. Svařovací parametry ...