Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování 

  Bolf, David
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování. Práce je rozdělena do čtyřech částí. První část pojednává o mezinárodním daňovém plánování. V druhé části je objasněn pojem daňových ...
 • Daňové ráje 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice daňové optimalizace prostřednictvím tzv. daňových rájů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. Dále pojednává o historii daňových rájů ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Koubek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku daňových rájů a jejich možného využití. Na základě odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní východiska mezinárodního daňového plánování, smluv o zamezení ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá daňovými ráji a jejich využitím. V teoretické části jsou vymezeny základy daňových rájů a jejich využití. Další částí práce je analýza daňových rájů na Blízkém východě. V této části se práce ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Wilczková, Martina
  Diplomová práce se zabývá daňovou optimalizací prostřednictvím daňových rájů. Celkově je rozdělena do šesti částí. První část nastiňuje problematiku mezinárodní daňové optimalizace obecně. Ve druhé jsou definovány pojmy ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá tématem daňových rájů a jejich využití. Dále probírá s tím související problematiku mezinárodního daňového plánování. Je rozdělena na tři části. V té první, teoretické, popisuje základní pojmy ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Víšková, Barbora
  Diplomová práce pojednává o problematice zdanění ve vybraných daňových rájích. V práci je nejprve nastíněna charakteristika jednotlivých daňových rájů a jsou vymezeny základní pojmy spojené s touto problematikou. Následně ...
 • Daňové ztráty z hazardního průmyslu v ČR 

  Skládaná, Simona
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku daňových rájů v oblasti hazardního průmyslu, mezinárodní daňové plánování a tím spojené daňové úniky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, boj proti daňovému ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace s využitím offshore a onshore jurisdikcí v Evropské unii 

  Skalická, Magdaléna
  Cílem diplomové práce je navržení korporátní struktury s využitím offshore a onshore center v Evropské unii pro optimalizaci daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a praktickou ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob 

  Šebková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické ...
 • Mezinárodní daňové plánování a optimalizace 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných ...
 • Návrh využití offshore struktury k optimalizaci daňové zátěže podnikatelského subjektu 

  Tomášek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na využití destinací s mírnější mírou zdanění příjmu právnických osob pro celkové snížení daňové zátěže podnikatelského subjektu. Vymezuje základní pojmy a souvislosti, na které navazuje analýzou ...
 • Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vávrová, Jana
  Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a ...
 • Zdaňování podnikání na internetu 

  Štefanides, Jan
  Bakalářská práce pojednává o principech zdanění elektronického podnikání z pohledu českého i mezinárodního práva. Poté se práce zaměřuje na problematiku tohoto zdanění a to především v souvislosti s mezinárodním daňovým ...