Now showing items 1-4 of 4

 • Elektronický obchod s USA 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem diplomové práce je model založení nové společnosti v americkém státě Nevada a její provozování z České republiky přes Internet. V práci jsou obsažena teoretická východiska, v analytické části rozebírá typy společností ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice 

  Obertíková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezidentů Evropské unie v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky zdanění rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost ...
 • Zdaňování cizinců 

  Zeman, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování cizinců - rezidentů a nerezidentů - v České republice. Vysvětluje odlišnosti mezi spoluprací se státy Evropské Unie, smluvními a nesmluvními státy. Hlavním cílem je ...