Now showing items 1-6 of 6

 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Komunikační mix začínající firmy 

  Tran, Thi Thanh Nga
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu začínající firmy. Tato strategie přitom vychází z teoretických poznatků z oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace a také z analýzy rozborů vnějších a ...
 • Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. 

  Eclerová, Aneta
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří ...
 • Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraných událostí pro vybranou příspěvkovou organizaci města Brna 

  Tatarová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraných událostí pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO a poskytuje tak doporučení pro danou organizaci. První část práce popisuje jednotlivé cíle práce. ...
 • Oslovení nových zákazníků na B2B trhu ve Velké Británii 

  Štěrbová, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na komunikační mix v české společnosti působící v oblasti webové analytiky a také na jeho návrh pro B2B trh v Anglii. Teoretická část je zaměřena na definici marketingu, mezinárodního ...
 • Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci 

  Bednářová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická ...