Now showing items 1-12 of 12

 • Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska 

  Muzikář, Jakub
  Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based ...
 • Expanze firmy na zahraniční trh 

  Běloch, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o expanzi firmy Petr Hobža na rakouský trh, schopného se prosadit mezi konkurencí, s cílem postupného rozvoje podniku a dosahování co nejvyšších zisků.
 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Návrh podnikatelského záměru na základě franchisingového konceptu 

  Franěk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevření prodejny s pánskou módou ve městě Brně, na základě franchisingové koncepce italské společnosti. Výchozími body práce jsou teoretické poznatky o tomto způsobu podnikání ...
 • Obchodní aktivity podniku v zahraničí 

  Doležel, Vladimír
  Práce je zpracována na platformě reálného úkolu, kdy se společnost rozhodla zajistit svou trvalou přítomnost na rakouském trhu. Po analýze současného stavu, která prokázala racionalitu tohoto rozhodnutí, je zpracován ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s. 

  Matvijenko, Artem
  Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti BS VINAŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o. 

  Záhradník, Šimon
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh plánu rozšíření obchodních aktivit pro společnost BS vinařské potřeby, s.r.o.. Tomu předchází část práce s popisem teoretických východisek v souladu s vymezeným problémem a část ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 

  Balko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Úvodní část práce je zaměřena na teorii, základní pojmy a nástroje využívané v obchodní činnosti. Na základě seznámení s teoretickým ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. 

  Malina, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích ...
 • Studie proveditelnosti expanze vybrané společnosti na zahraniční trh 

  Oklešťková, Sára
  Hlavním cílem této diplomové práce je studie proveditelnosti expanze konkrétní společnosti na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, které jsou zaměřeny na problematiku podnikových ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích 

  Dolníček, Daniel
  DOLNÍČEK, D. Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2016. Diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, které mohou nastat při obchodování na ...