Now showing items 1-4 of 4

 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Podnikatelský záměr - výběr vhodné varianty investice společnosti ICE invest spol. s r.o. 

  Vincensová, Lucie
  Diplomová práce slouží jako návrh možné varianty investice ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Diplomová práce vychází z teoretických východisek, na které navazuje analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení dané ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy „Tempus“ 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru v celé jeho komplexitě, umožňujícího založení firmy „Tempus“. Tato společnost se bude zabývat zprostředkováním podnikání pro cizí, tedy zahraniční, fyzické ...
 • Studie proveditelnosti expanze vybrané společnosti na zahraniční trh 

  Oklešťková, Sára
  Hlavním cílem této diplomové práce je studie proveditelnosti expanze konkrétní společnosti na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, které jsou zaměřeny na problematiku podnikových ...