Now showing items 1-2 of 2

  • Mezinárodní zdanění dividend 

    Jurčáková, Renata
    Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdanění dividend z pohledu právnických osob. S ohledem na šíři tématu je práce orientována především na problematiku zdaňování dividend holdingových společností. Diplomová práce ...
  • Zdanění příjmů plynoucích z titulu stavební zakázky realizované na Slovensku 

    Minář, Michal
    Diplomová práce se zabývá povinnostmi při realizaci stavební zakázky na území Slovenské republiky a jejím zdanění. V práci jsou nejdříve definovány základní pojmy, vymezen jednotný vnitřní trh Evropské unie a harmonizační ...