Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení externalit 

    Gertnerová, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá problémem externalit u výrobního podniku, které negativně nebo pozitivně ovlivňují okolí podniku. Důležitým tématem této práce je jejich vznik v procesu výroby i spotřeby. Práce popisuje jejich ...
  • Návrh systému opatření pro zlepšení tržní pozice firmy 

    Svozil, Milan
    Tato bakalářská práce navrhuje opatření pro zlepšení tržní pozice firmy. V první části této práce jsou jako východiska použita teoretické podklady, na které následně navazuje druhá část práce, kde dochází k aplikaci ...