Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu 

  Bátrlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ...
 • Železobetonová stropní konstrukce rodinného domu 

  Stloukal, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové stropní konstrukce rodinného domu. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer s ručním ověřením pomocí zjednodušené metody. ...