Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

    Staňková, Jana
    Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
  • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

    Staňková, Jana
    Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...