Now showing items 1-2 of 2

  • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

    Machala, Jan
    Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
  • Svařitelnost ocelí pro součásti parních turbín 

    Jech, David
    Cílem současných standardních svařovacích technologií je vytvoření homogenních svarů s vysokými hodnotami pevnosti a houževnatosti v laboratorních i provozních podmínkách. Tato technologie svařování je uplatňována u nových ...