Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrobiologická rizika v technice prostředí 

    Musil, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá rizikem ohrožení mikroby ze vzduchotechnických zařízení, především z klimatizačních zařízení. Uvedeny jsou základní informace ze souvisejících oborů. Samotná mikrobiologická rizika jsou ...
  • Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace 

    Gruber, Jan
    Tato práce se zabývá vzduchotechnickými systémy a popisuje jejich základní části. Jsou zmíněny nejdůležitější mikrobiologická rizika, jež se mohou objevit v různých prvcích, jako jsou bakterie, viry a plísně. Poslední část ...