Now showing items 1-1 of 1

  • Termostat pro testování systémů za snížených teplot 

    Sedláček, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit pro testování vyvíjených elektronických obvodů při nižších teplotách než je teplota okolí v laboratoři. K chlazení je použito termoelektrické ...