Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro plošný displej LED 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem a zpracováním zařízení, jehož hlavním účelem je použití jako hodiny řízené DCF77 signálem, který je vysílán z Německa. Dále toto zařízení umožňuje použití budíku a zobrazení data. ...
 • Automatický systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů 

  Vojtek, Michal
  Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude automaticky měřit hodnoty pro určení zatěžovací charakteristiky napájecích zdrojů pomocí vestavěné elektronické zátěže. V případě, že zdroj napájení bude např. DC/DC měnič, ...
 • Číslicově řízený generátor trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů 

  Bradáč, Lubomír
  V bakalářské práci jsou rozebrána možná řešení číslicově řízených generátorů trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů. Nejprve jsou popsány generátory kmitů z všeobecného hlediska. Dále jsou uvedeny generátory ...
 • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

  Smatana, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
 • Inovace přípravků pro výuku předmětu BDTS 

  Hynek, David
  Práce popisuje návrh vylepšení laboratorních úloh, které se budou používat v předmětu Diagnostika a testování elektronických systémů. Tento předmět se zabývá diagnostikou a testováním elektronických obvodů. Největší důraz ...
 • Monitor PSV a vysokofrekvenčního výkonu 

  Gajdušek, Miroslav
  V této práci je proveden rozbor metod průchozích měřících systému pro měření poměru stojatých vln a vysokofrekvenčního výkonu. Reflektometr, zařízení měřící poměr stojatých vln pracuje v rozsahu frekvencí VKV (145 MHz, 443 ...
 • Řídicí jednotka čtyřnohého robotu na bázi mikrokontroléru PIC 

  Youssef, Daniel
  Tato práce doplňuje konstrukci "Jaromíra", čtyřnohého robota,vhodnými senzory a přidává novou řídící jednotku,která bude schopná přijímat data ze senzorů a vhodně je zpracovávat. Správná funkce řídící jednotky bude otestována ...
 • Samočinný test ALU za provozu 

  Bednář, Jaroslav
  Práce se zabývá různými poruchami, které mohou nastat při výrobě a provozu ALU. Nastiňuje vícero dělení poruch a jejich modely. Jsou rozebrány přístupy k zajištění bezpečnosti systému zejména po hardwarové stránce. Následuje ...
 • "Smart" tester a nabíječka akumulátorů 

  Mílek, Čestmír
  Niklkadmiové případně niklmetalhydridové akumulátorové sady jsou v současné době hojně využívané pro napájení ručního nářadí. Problémem levného ručního nářadí jsou však nabíječe, které zpravidla neobsahují žádné obvody pro ...
 • Snímaní tělesné teploty s mikrokontrolérem 

  Svoboda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou mikrokontrolérového systému pro měření a záznam teploty. Na začátku práce jsou popisovány požadavky na výsledný produkt, výběr vhodných komponent a výpočet vhodných parametrů konkrétních ...
 • Vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet 

  Kulig, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet. Výstupem bude internetová stránka (pomocí níž bude možná komunikace s vývojovou deskou) a konstrukce samotné vývojové desky. Vzhledem k dosti ...