Now showing items 1-6 of 6

 • Digitální filtrace na 8-bitových procesorech 

  Záplata, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je digitální filtrace pomocí 8-bitových procesorů. Číslicové filtry jsou hojně využívané a postupně vytlačují jejich analogové protějšky. Jejich výhody jsou nesporné, ale větší rozvoj stále brzdí ...
 • Model nelineární soustavy 

  Florian, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací nelineární soustavy, tvořené stejnosměrným elektromotorem a dynamem spojeným pružnou spojkou. V první části jsou popsány principy řízení otáček stejnosměrných ...
 • Multimediální výukové rozhranní pro programovaní mikroprocesorů AVR 

  Šrajla, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou programování mikroprocesorů AVR. Zaměřuje se na vytvoření uceleného prostředí, ve kterém si bude moci uživatel osvojit metody potřebné k úspěšnému zvládnutí naprogramování mikroprocesoru. ...
 • Návrh a realizace systému zpracování dat z environmentálních čidel v prostředí IoT 

  Maraczek, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící stanice, která zpracovává data ze senzorů environmentálních veličin v prostředí IoT. Práce zahrnuje rešerši senzorů, cloudových služeb pro IoT, mikrokontrolerů a ...
 • Přístroje EMD a jejich ovlivnění 

  Mikula, Dalibor
  Práce se zabývá implantabilními přístroji a možnostmi jejich ovlivnění elektromagnetickým polem. Nejprve je diskutována problematika elektromagnetické kompatibility. Jsou vysvětleny základní pojmy a následně popsány zdroje ...
 • Výukový tutorial pro použití Arduina v robotice 

  Beran, Jan
  Cílem této práce je vytvoření výukového tutoriálu pro využití Arduina v robotice za použití robota Trilobot. Tutoriál si klade za cíl být zaměřený na cílovou skupinu studentů ZŠ a výše se zájmem o robotiku a mikrokontrolery, ...