Now showing items 1-1 of 1

  • Impedanční metody v detekci toxických látek 

    Feber, Václav
    Práce se zabývá určením koncentrace pesticidů ve vodném roztoku pomocí impedanční spektroskopie prováděné elektrochemickými mikrosenzory. Pesticidy jsou za běžných podmínek touto metodou ve vodě neměřitelné. Proto bylo ...