Now showing items 1-9 of 9

 • Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování 

  Krupicová, Simona
  V první části bakalářské práce se zabývám jednotlivými dezinfekčními činidly používanými pro hygienické zabezpečení pitné vody a to na bázi chloru a bezchlorových. Následně zmiňuji provozování bez použití dezinfekčních ...
 • Flotace rozpuštěným vzduchem – od poloprovozního modelu po plnou realizaci 

  Dobiáš, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá problematikou poloprovozního testování flotace rozpuštěným vzduchem a implementací tohoto separačního procesu do technologické linky úpraven vody v České republice. Na několika reálných ...
 • Konzervační systémy pro přírodní kosmetiku 

  Koblasová, Dana
  Cílem této bakalářské práce je ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřená na rozdělení a popis používaných konzervačních látek přírodních, ...
 • Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření 

  Pláničková, Jana
  Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, ...
 • Optická mikromanipulace a Ramanova spektroskopie buněk v mikrofluidních systémech 

  Klementová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu měření a analýzou změn indukovaných antibiotiky v buňkách bakterií E.coli prostřednictvím Ramanovy mikrospektroskopie kombinované s optickou mikromanipulací (tzv. Ramanova ...
 • Vliv tepelného opracování na trvanlivost vybraných potravinářských výrobků 

  Žůrková, Pavla
  Tato práce se zabývá vlivem tepelného opracování na trvanlivost dvou vybraných výrobků konzerváren Seliko trading a.s. Pro sledování byly vybrány výrobky Sterilované zelí ve sladkokyselém nálevu a Bůčková pomazánka. Hodnocení ...
 • Využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů 

  Kočiová, Silvia
  Táto diplomová práca sa zaoberá využiteľnosťou termickej analýzy pri vplyve stresových faktorov na mikroorganizmy. Hlavným cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť a realizovať sériu experimentov za účelom otestovania ...
 • Využití plazmové trysky pro biomedicínské aplikace 

  Doubravová, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití sterilizačních účinků nízkoteplotního plazmatu vůči bakteriálním mikroorganismům, které se vyskytují především na lidské pokožce. Proces sterilizace plazmatem je rychlý, účinný, ...
 • Význam a využití celuláz 

  Stuchlíková, Olga
  Teoretická část práce pojednává o struktuře rostlinné buňky a o polysacharidech, ze kterých se skládá buněčná stěna, přičemž pozornost je zaměřena hlavně na celulózu. Dále jsou popsány celulolytické enzymy a mikroorganismy, ...