Now showing items 1-11 of 11

 • Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o možných způsobech založení staveb. Blíže se zaměřuje na základové patky a piloty. V praktické části je řešení dvou variant založení tobogánu v rámci projektu Aquapark Jeseník. Navržené varianty ...
 • Bytový dům v Komárově - hrubá spodní stavba 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kovářská v Brně - Komárově. Hlavní náplní této práce je návrh pracovních postupů, strojní sestavy, položkového ...
 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh založení objektu 

  Adamík, Václav
  Cílem práce je představení zakládání staveb jako takového a bližší přiblížení problematiky hlubinného zakládání, kterým je zapotřebí nahradit zakládání plošné z důvodů malých únosností nebo příliš velké stlačitelnosti ...
 • Příprava realizace výrobní haly v Trutnově 

  Zemánek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je příprava realizace výrobní haly v Trutnově. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění mikropilot, pilot, opláštění panely BRUCHA Paneel. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plán pro ...
 • Přístavba onkologického centra FN Brno - hrubá spodní stavba 

  Gottvaldová, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení etapy hrubé spodní stavby onkologického centra Fakultní nemocnice v Brně. Obsahem práce je technická zpráva stavebně - technologického projektu, návrh ...
 • Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči - Nové Město 

  Bobek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných mikropilotech. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až ...
 • Řešení technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Brně 

  Prokop, Petr
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Brně. V rámci této práce byl zpracován výkres zařízení staveniště i s technickou zprávou zařízení staveniště, technologický předpis ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

  Malaník, Jan
  V diplomové práci je obsažen rozbor zemních prací, základových prací a hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kopečná 9 v Brně. Práce dále obsahuje postupné změny zařízení staveniště, podrobný časový plán na vybrané ...
 • Výrobní a skladovací hala Hodonín - stavebně technologický projekt 

  Klimánek, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt výstavby výrobní a skladovací haly. V práci je zpracována studie realizace včetně harmonogramu, finančních plánů a technologického předpisu pro piloty a ...
 • Výstavba haly Karusel - stavebně technnologický projekt 

  Urbánek, Lukáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření stavebně technologického projektu na výstavbu výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. Obsahem je řešení dopravy nadrozměrných prvků ocelové konstrukce, zařízení staveniště, ...