Now showing items 1-3 of 3

 • Edems - Computer Simulator For Learning 

  Friml, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article introduces new educational and demonstrative tool for microprocessor technology called EDEMS, which is designed to ease teaching of microprocessors at universities, high schools and at homes of enthusiasts. ...
 • Interaktivní zpětný assembler 

  Mrva, Milan
  V práci jsou popsané postupy a nástroje zpětného inženýrství v rámci softwaru. Uvedené jsou techniky ochrany před rozkladem či zkoumáním obsahu spustitelného souboru. Představené jsou příklady programů zabývajících se ...
 • Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 

  Nagy, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou backendu architektury AVR32 pro překladač LLVM. Jádro práce tvoří seznamování se způsobem popisu architektur v LLVM a vlastní implementace backendu AVR32. Dále uvádím několik problémů, ...