Now showing items 1-3 of 3

 • Crossroads Model 

  Záviš, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The topic of this paper is The Model of Crossroads Systems with Light Signals. The first part is a theory where I described the issue of crossroads, especially focuses on light's signals. The second part is focused on the ...
 • Model soustavy křižovatek 

  Záviš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou křižovatek, především je zaměřena na světelné křižovatky. Jsou zde probrány jejich druhy, způsoby jejich ovládání a metody jejich realizací. Dále je zde probrána závislost jejich časování ...
 • Univerzální mikroprocesorový regulátor 

  Bartoň, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou univerzálního mikroprocesorového regulátoru na architektuře ARM7TDMI. Jsou zde popsány jednotlivé hardwarové části tohoto regulátoru, kompletní návrh zařízení, softwarové vybavení, použité ...