Now showing items 1-12 of 12

 • Diagnostika kluzného kontaktu s využitím praktické aplikace „Metody prachových částic“ 

  Kopecký, Jiří
  Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu u elektrických strojů a jeho diagnostických metodách. Je zaměřena na posouzení délkových úbytků kartáče s využitím Metody prachových částic. V diplomové práci jsou uvedeny ...
 • Lokální charakterizace elektronických součástek 

  Müller, Pavel
  Vývoj mikro a nano elektroniky a nanooptiky si vyžaduje nové charakterizační techniky k zajištění kvality navrhovaných součástek. Práce popisuje použití skenovacího optického mikroskopu v blízkém poli (SNOM) v rozměrové ...
 • Metodika pasportizací stavebních objektů dotčených okolní činností 

  Novák, Jindřich
  Pasportizace stavebních objektů před zahájením negativních činností v okolí je velice důležitá činnost, aby se předešlo případným soudním sporům s majiteli dotčených objektů. S tím jak se výstavba přesouvá ze zelených luk ...
 • Měření vlastností buněk kultivovaných v hydrogelu 

  Belák, Daniel
  Hlavným motívom tejto práce je predstavenie spôsobov pestovania buniek v kultivačnom médiu-hydrogéli. Témou ďalšej časti je zoznámenie sa s problematikou spracovania snímok zostrojených pomocou mikroskopu a kamery v svetlom ...
 • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

  Prokop, Martin
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...
 • Měřicí videomikroskop 

  Černý, Jakub
  Tato práce se věnuje propojení CCD kamery a mikroskopu a vytvoření tak univerzálního přístroje pro měření objektů pod mikroskopem.
 • Návrh fluorescenčního mikroskopu pro spektroskopii uhlíkových nanotrubiček 

  Borovský, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a testovaním fluorescenčného mikroskopu určeného pre spektroskopiu uhlíkových nanotrubičiek. Stručne je diskutovaná teória fluorescencie vyplývajúca z fyziky pevných ...
 • Problematika revize kluzného kontaktu elektrických strojů 

  Kozumplík, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou revizí elektrických zařízení se zaměřením na kluzný kontakt. Nejprve se z teoretického hlediska zaměřím na výčet a jednoduchý popis hlavních strojů, které využívají kluzný kontakt, dále ...
 • Rekonstrukce dat z poškozeného CD/DVD 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí dat z poškozených CD/DVD. Cílem práce je napsat aplikaci, která bude schopna z obrazového vstupu (naskenované fragmenty disku) získaného optickým/elektronovým mikroskopem přečíst bitový ...
 • Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop 

  Flek, Petr
  Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s ...
 • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...
 • Světelná mikroskopie a její aplikace 

  Pokorný, Pavel
  Tato bakalářská práce přibližuje problematiku světelné mikroskopie pro široké spektrum čtenářů. Část této práce je věnována základním pojmům spojeným s pozorováním pomocí mikroskopu. Další kapitoly jsou věnovány pozorovacím ...