Now showing items 1-14 of 14

 • Method of Measuring Common-Mode Current Conversion Coefficient for Estimating Variation in Radiated Emission from Printed Circuit Board Components 

  Ho, C.; Chen, K.; Horng, T.; Wu, J.; Huang, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  This work describes the measurement of the common-mode current conversion coefficient for a microstrip line with solid and slotted ground planes by using a VNA with a BCI probe. The radiated emissions estimated by the ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG 

  Teplý, Tomáš
  Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vln zajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svým nízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Návrh sběrnice LVDS s vysokou odolností EMC 

  Klauda, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem LVDS sběrnice s vysokou odolností vzhledem k rušení z okolního prostředí a vyzařování nežádoucích elektromagnetických vln do svého okolí. Návrh LVDS sběrnice byl zpracován numerickými metodami a ...
 • A New Version of the Microstrip to Waveguide Transition 

  Machac, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-10)
  A new version of the microstrip-to-waveguide transition is described and analyzed. It is the E-plane transition, where the stripe probe is substituted by a rectangular patch. The structure is very simple, easily adjustable, ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 8,4 GHz 

  Svoboda, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi návrhu a realizace nízkošumového mikrovlnného zesilovače pro pásmo X. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Je tedy proveden podrobný rozbor mikropáskového vedení a ...
 • Planární pásmová propust s asymetrickými rezonátory 

  Cholasta, Lukáš
  V této bakalářské práci se popisuje mikropásková planární propust s asymetrickými rezonátory. V práci je popsán návrh, simulace, konstrukce a výsledné porovnání parametrů realizované planární pásmové propusti s modelem ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Relative Permittivity Measurement of 3D-textile 

  Vélim, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with the relative permittivity determination of the 3D-textile by a transmission line method (TLM). Measuring points are shifted to avoid inaccuracies caused by transitions between a coaxial cable and a ...
 • RFID Tag Design Using Spiral Resonators and Defected Ground Structure 

  Veysi, M.; Ahmadi, A.; Karimi, G.; Lalbakhsh, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  This paper presents a simple generalized approach to design a compact chipless radio frequency identification tag. The proposed chipless tag encodes data into the spectral signature using a set of spiral resonators on both ...
 • Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz 

  Rokos, Lukáš
  Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární ...
 • Vícevrstvá Yagiho anténa pro pásmo 60 GHz 

  Janečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací vícevrstvé Yagiho antény na frekvenci 60 GHz. V práci jsou navrženy a porovnány dva způsoby napájení antény. Na základě získaných výsledků je přistoupeno k napájení pomocí ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...