Now showing items 1-2 of 2

  • Microwave Components Realized by Additive Manufacturing Techniques 

    Tomassoni, C.; Bozzi, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
    This paper presents an overview of the use of additive manufacturing (AM) technologies for the implementation of microwave components. Two major technological solutions, based on the AM of plastic materials, are discussed: ...
  • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

    Kuchařík, David
    Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...