Now showing items 1-9 of 9

 • Design přístroje pro mikrovlnnou diatermii 

  Havlíčková, Klára
  Tématem mé diplomové práce je design přístroje pro mikrovlnnou diatermii. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické, technické a celkové vizuální řešení současných přístrojů pro mikrovlnnou diatermii a současně inovovat tuto ...
 • Electronic Textbook of Electromagnetic Waves 

  Raida, Zbyněk; Cernohorsky, D.; Froehling, K.; Gona, S.; Michalek, V.; Navratil, V.; Novacek, Z.; Otevrel, V.; Pomenka, P.; Sebesta, J.; Skvor, Z.; Urbanec, T.; Vanderstegen, G.; Vandijck, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  Teaching university courses, which deal with the phenomena of the electromagnetic (EM) substantiality and their applications, is rather difficult due to their abstract nature. Therefore, teaching has to be accompanied by ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • MIDAS: Automated Approach to Design Microwave Integrated Inductors and Transformers on Silicon 

  Aluigi, L.; Alimenti, F.; Pepe, D.; Roselli, L.; Zito, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  The design of modern radiofrequency integrated circuits on silicon operating at microwave and millimeter-waves requires the integration of several spiral inductors and transformers that are not commonly available in the ...
 • Mikrovlnná pyrolýza substrátů odpadní povahy 

  Šmarda, Marek
  V této bakalářské práci jsou podány informace o různých metodách zpracování substrátu odpadní povahy se zaměřením na zpracovaní odpadů pomocí mikrovlnné pyrolýzy. Souhrnně lze konstatovat, že mikrovlnná pyrolýza je progresivní ...
 • Production of energy (biodiesel) and recovery of materials (biochar) from pyrolysis of urgan waste sludge 

  Callegari, Arianna; Hlavínek, Petr; Capodaglio, Andrea (Revista Ambiente & Água, 2018-03-21)
  Safe disposal of sewage sludge is one of the most pressing issues in the wastewater treatment cycle: at the European Union level, sludge production is expected to reach 13 Mt by year 2020.
 • Seven State PTP for Vector Network Analyzer 

  V. Zavodny, K. Hoffmann, Z. Skvor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  A new, seven-state switched perturbation two-port (PTP) for vector reflection measurement based on scalar measurement only was designed and realized in microstrip structure using PIN diodes. The structure was experimentally ...
 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Vysušování zdiva, sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie 

  Sobotka, Jindřich; Jiroušek, Zdeněk; Šuhajda, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o ...