Now showing items 1-2 of 2

  • Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko 

    Richter, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá uprchlickou krizí - aktuální problematikou v roce 2017. Jedním ze součástí problematiky je potřeba výstavby přijímacího a pobytového střediska na území ČR. Pro tyto účely byla vybrána lokalita ...
  • Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko 

    Bosák, Martin
    Obsahem práce je architektonická studie dočasného ubytování migrantů a nalezení vhodné lokality na území města Brna. Výběr pozemku vhodný pro výstavbu musí splňovat nejen technické požadavky, ale také brát ohledy na citlivý ...