Now showing items 1-7 of 7

 • Nano a mikrobubliny vytvořené kavitací 

  Harazin, Přemysl
  V práci je řešena problematika rozeznávání velmi malých bublin a částic, tvoření a termodynamická stabilita bublin, přičemž na začátku textu je rešeršním způsobem zpracována kavitace. V experimentální části je řešen problém ...
 • Solubilizace v sonografických systémech 

  Überall, Martin
  V diplomové práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti fosfolipidů, z nichž je tvořen komerční přípravek SonoVue® využívájící se v ultrasonografii, a poté samotných mikrobublin ...
 • Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu 

  Věžníková, Romana
  Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu. Nejprve se zabývá základními vlastnostmi ultrazvuku, jako je generování ultrazvukového vlnění, jeho parametry a typy ultrazvukového ...
 • Studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. 

  Říkovská, Klára
  Cílem práce bylo studium povrchového napětí systémů využitelných v ultrasonografii. Bylo navrženo několik experimentů. Tyto experimenty se týkaly především měření povrchového napětí bublinovým tenziometrem BPA-800P. Bylo ...
 • Studium systémů založených na fosfolipidech pro sonografické aplikace. 

  Überall, Martin
  V bakalářské práci byly pomocí metody UV-VIS spektrofotometrie studovány solubilizační schopnosti povrchově aktivních látek a fosfolipidů. Byla zjišťována koncentrace látek solubilizovaných uvnitř zmíněných systémů. Zástupcem ...
 • Theranostické systémy v sonografii 

  Říkovská, Klára
  Tato práce se zabývala přípravou a charakterizací mikrobublinových suspenzí ze směsi fosfolipidů, kyseliny palmitové a ochranného polymeru polyethylenglykolu. Vlastnosti připravených systémů byly studovány pomocí metody ...
 • Transport léčiv pomocí mikrobublin 

  Piňos, Ondřej
  Tato bakalářská práce je rešerší současného stavu poznání v oblasti lékařského využití mikrobublin se zaměřením na ultrazvukem iniciovanou kavitaci mikrobublin naplněných léčivou látkou. Zmíněny budou technologie výroby ...