Now showing items 1-20 of 26

 • Akustický snímač s ICP napájením a elektronickým katalogovým listem 

  Dvorský, Pavel
  Úkolem této bakalářské práce je seznámení s normou IEEE 1451.4 a připojením snímačů s ICP napájením k měřicím zařízením. Dále se zabývá obvodovým řešením snímače akustického tlaku (mikrofonu) s ICP (CCLD) napájením a ...
 • Aplikace pro měření směrových charakteristik akustických hudebních nástrojů 

  Ustohalová, Iveta
  Tato práce se zabývá směrovými charakteristikami akustických hudebních nástrojů a jejich měřením. V práci je popsáno sestavení měřící aparatury včetně mikrofonního pole a realizace následného měření. Dále je popsáno ...
 • Bezodrazová komora malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Michalec, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů. V teoretické části popisuje vlastnosti reproduktoru, ozvučnic, vznik stojatého vlnění a metody k ...
 • Design kapesního audio rekordéru 

  Vávra, Marek
  Cílem této práce bylo navržení digitálního kapesního audio rekordéru určeného pro profesionály a zvukové nadšence. Důraz byl kladen především na snadné ovládání a odolnost přístroje a zároveň také na jeho jednoduchý a ...
 • Hybridní mikrofonní předzesilovač s plynulou volbou technologie zesilovače 

  Musil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením principu funkce dynamického a kondenzátorového mikrofonu, popisu vlastností z hlediska snímacích charakteristik a typu konstrukce a stručnému vysvětlení principu funkce triody. ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • Lampový mikrofon 

  Škoda, Adam
  Předložená bakalářská práce se zabývá prostudováním činnosti a návrhem elektronkového mikrofonu, který využívá ke snímání zvuku kapacitní mikrofonní vložku. V těle navrženého mikrofonu je umístěna elektronka s označením ...
 • Lokalizace hlavních zdrojů hluku spalovacího motoru s využitím akustické emise 

  Rasch, František
  Disertační práce se zabývá problematikou bezdemontážní diagnostiky spalovacích motorů, které jsou již prokazatelně zatíženy mechanickou vadou. Text popisuje základní princip diagnostiky založený na sledování hluku motoru ...
 • Měření a analýza fonokardiografického signálu 

  Všetula, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a analýzou fonokardiografického signálu. Je zde zkoumán vliv vlastností a parametrů použitých součástek na kvalitu měření těchto signálů. Důraz je zejména kladen na zesilovače a mikrofony. ...
 • Měření okamžité hodnoty intenzity deště akustickou metodou 

  Kresta, Daniel
  Tato práce se zabývá realizací měření intenzit srážek pomocí akustické metody. Je rozdělena na čtyři části. V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky aplikované v praktické části. Druhá část obsahuje návrh ...
 • Měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Víteček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu. V dnešní době velká část lidí vlastní chytrý mobilní telefon a novější přístroje díky svým senzorům a dalšímu vybavení dokáží ...
 • Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku 

  Kubišta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. ...
 • Mobilní platforma pro testování automobilových systémů pro Bluetooth Hands-Free komunikaci 

  Mecerod, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace Hands-Free komunikačních systémů v automobilovém průmyslu. První kapitola je zaměřena na teoretické aspekty zpracování řeči v embedded aplikacích, jako je potlačení ...
 • Nedestruktivní metody detekce biologické aktivity dřevoškůdců 

  Kintr, Jindřich
  Obsahem této práce je prostudovat nedestruktivní metody a metodiky detekce biologických dřevoškůdců. Rozebíranou metodou detekce v této práci je nedestruktivní akustická detekce. Ke snímání aktivity dřevoškůdce je použit ...
 • Nepřímá analýza vibrací pomocí mikrofonu mobilního telefonu 

  Plodková, Zuzana
  Bakalářská práce řeší možnost využití signálu zaznamenaného mobilním telefonem pro analýzu vibrací. Povaha práce je z první poloviny rešeršní a je věnována obecně mikrofonům, mikrofonům v mobilních telefonech a technické ...
 • Robot s autonomním audio-vizuálním řízením 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota s autonomním audiovizuálním řízením. Tento robot je schopen pohybu na základě senzorů složených z kamery a mikrofonu. Konstrukce se skládá z komponent vyrobených ...
 • Rozpoznání dopravních prostředků pomocí signálů snímaných chytrým telefonem 

  Nevěčná, Leona
  Díky vývoji v poslední době přibývá miniaturizovaných senzorů umísťovaných do chytrých telefonů jako jsou akcelerometr, gyroskop, magnetometr, přijímač souřadnic globálního pozičního systému (GPS), mikrofon a dalších. ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Port, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prostorové akustiky a je zaměřena na veličiny popisující hluk. Jsou zde rozebrány metodiky měření hluku v návaznosti na normy platné v České republice. V dalších kapitolách ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Křenek, Jakub
  Tato práce je zaměřená na základní pojmy z oblasti prostorové akustiky a používaných zvukoměrů. První část práce je zaměřena na prostorovou akustiku a akustické veličiny v ní používané. Další část práce má za cíl popsat ...
 • Transmission of Digital Information over Audio 

  Bujnovský, Michael
  Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu ...