Now showing items 1-1 of 1

  • Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity 

    Škrob, Robin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sběr a přenos dat do počítače. Přístroj by měl nahradit souřadnicový zapisovač, kterým měříme optickou intenzitu laserového paprsku. Z takto změřené charakteristiky ...