Now showing items 1-4 of 4

 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí 

  Musil, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá rizikem ohrožení mikroby ze vzduchotechnických zařízení, především z klimatizačních zařízení. Uvedeny jsou základní informace ze souvisejících oborů. Samotná mikrobiologická rizika jsou ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Studium sterilizačního účinku diafragmového výboje v kapalinách 

  Holíková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium sterilizačního účinku diafragmového výboje v kapalinách. Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života. Obecně se sterilizace dělí na fyzikální a ...
 • Termofilní mikroorganismy 

  Sůkalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního ...