Now showing items 1-15 of 15

 • Autonomní programátor mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem semestrálního projektu je seznámení se s problematikou programování mikropočítačů AVR firmy Atmel, seznámení se s protokolem SD/MMC karty, navrhnutí vhodného řešení pro ethernetové připojení pro konstrukci ...
 • Elektronický docházkový sešit 

  Nezval, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
 • Implementace mikropočítače do obvodu FPGA 

  Šulc, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá architekturou 8bitového mikropočítače Sinclair ZX Spectrum 48K a její úpravou pro implementaci do obvodu FPGA. Teoretická část práce je zaměřena na popis architektury počítače ZX Spectrum rozložené ...
 • Indoor robot - mechanická konstrukce a silová elektronika 

  Maťas, Marek
  Práca je rozdelená do niekožkých logických celkov. V prvom je prebratá problematika mobilnej robotiky, konštrukcia, pohony a riadenie mobilných robotov. Ďalšie časti sa venujú postupne návrhom mechanickej konštrukcie robota, ...
 • Jednoduchý programátor jednočipových procesorů 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou programování mikropočítačů z rodiny AVR firmy Atmel a vytvoření oživené konstrukce jednoduchého AVR programátoru, který je navíc rozšířen o testovací uživatelské ...
 • Model vozidla řízený počítačem 

  Deingruber, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením modelu vozidla pomocí modelářských serv a motorů. Cílem je navrhnout a sestrojit funkční model a na něm demonstrovat principy jeho řízení. Jako rozšíření bylo implementováno detekování ...
 • Návrh teplotního čidla 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení pro měření teploty se signalizací vysoké teploty. V první části je proveden rozbor teplotních čidel. Jsou zde uvedeny druhy, vlastnosti a porovnání čidel. V druhé části ...
 • Optický snímač polohy 

  Jakubík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickými snímačmi polohy používanými v počítačových myšiach a ich možnosťou použitia ako snímača polohy v 2D rovinnom systéme. V prvej časti bakalárskej práce je vysvetlený princíp a ...
 • Řízený výkonový generátor proudových impulsů 

  Gabriel, Viktor
  Cílem práce je návrh a realizace mikroprocesorově řízeného výkonového generátoru proudových impulsů, které jsou přiváděny na indukční zátěž. První část práce se věnuje popisu jednotlivých funkčních částí generátoru, především ...
 • Snímání hmotnosti včelích úlů s dlouhodobou stabilitou 

  Vozdecký, Martin
  Semestrální práce se zabývá návrhem stabilního systému měření hmotnosti včelího úlu. Práce vyhodnocuje vhodné typy hmotnostních snímačů a jejich vliv na stabilitu měření. Hlavní část práce je vlastní návrh elektronické ...
 • Systém se servy řízenými mikropočítačem 

  Veselý, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumání možností řízení modelářských serv mikropočítačem.Součástí práce bylo vytvoření zařízení pro procházení vzdálené plochy laserem. Vytvořené zařízení jepostaveno na platformě Arduino ...
 • Univerzální řídicí jednotka pro testování životnosti motorů 

  Ševčík, Šimon
  Práca sa zaoberá spôsobom riadenia BPM motorov a jeho použitím pri testovaní ich životnosti. V prvom rade popisuje vlastnosti motorov a ich vzájomné rozdiely. V druhom rade popisuje možnosti riadenia motorov a jeho potreby ...
 • Vláček řízený mikropočítačem 

  Kavánková, Iva
  Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný ...
 • Vytvoření řídicího software pro autonomní mobilní robot 

  Vojta, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu software pro mobilní autonomní robot s mikrokontolérovou řídící jednotkou. Poskytuje přehled senzorů pro mobilní pozemní roboty na úrovni nutné pro programátora řídícího software. ...
 • Zdroj světla řízený mikropočítačem 

  Koláriková, Lucie
  Světelná technika patří mezi jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií. Pomocí řízení světelných zdrojů počítačem lze dosahovat efektů, které mají využití v nejrůznějších odvětvích, ať už z hlediska estetického, ...