Now showing items 1-1 of 1

  • Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 

    Nagy, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou backendu architektury AVR32 pro překladač LLVM. Jádro práce tvoří seznamování se způsobem popisu architektur v LLVM a vlastní implementace backendu AVR32. Dále uvádím několik problémů, ...