Now showing items 1-5 of 5

 • Nové směry v oblasti asfaltových koberců mastixových 

  Pfeiferová, Magdaléna
  Práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na stanovení protismykových vlastností na zkušebním úseku na ulici Vídeňská. Protismykové vlastnosti budou zjišťovány pomocí kyvadla a současně se stanoví makrotextura. ...
 • Protismykové vlastnosti vozovek 

  Stránský, Jakub
  Bakalářská práce má za cíl zpracování poznatků o protismykových vlastnostech, jejich měření, zařízení k tomu sloužící a poruchy a jejich vhodné opravy u tuhých a netuhých vozovek. Praktická část vyhodnocuje protismykové ...
 • Součinitel tření povrchu vozovky a Skid Resistance Index 

  Nekulová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá souvislostí mezi poklesem součinitele podélného tření v závislosti na měřicí rychlosti a hodnotou makrotextury povrchu MPD. Jsou zde uvedeny výsledky měření součinitele podélného tření a ...
 • Vliv modifikace povrchu kloubní jamky na součinitel tření kyčelní náhrady 

  Cahová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou omezené životnosti kyčelních kloubních náhrad. S cílem prodloužit životnost implantátů byl zkoumán vliv aplikace mikrotextury na povrch umělé kloubní jamky na součinitel tření. ...
 • Závislost protismykových vlastností povrchů vozovek na ohladitelnosti kameniva a dopravním zatížení 

  Dašková, Jaroslava
  Bezpečnost silničního provozu je komplexní problém. Ovlivňuje ji především řidič, vozidlo a povrch vozovky. Tato disertační práce se zaměřila na povrchové vlastnosti vozovek a to zejména protismykové vlastnosti povrchu ...